Algemene Voorwaarden Webshop

Aansprakelijkheid
Schoten Senioren-Computerlessen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door inschrijving op zijn cursussen, workshops of infosessies.

Betalingstermijn
Na inschrijving ontvang je per email een orderbevestiging. Je hebt dan maximaal 14 dagen om de betaling te voldoen. Heeft Schoten Senioren-Computerlessen jouw betaling niet ontvangen na 14 dagen na datum van zijn bevestigingsmail dan beschouwt Schoten Senioren-Computerlessen je inschrijving als geannuleerd.

Herroepingsrecht
Na inschrijving heb je wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd.

Annulering
Indien je jouw inschrijving annuleert minder dan 1 week vóór aanvang van de cursus, workshop of infosessie dan blijft het gestorte bedrag verworven door Schoten Senioren-Computerlessen.

Overmacht
Schoten Senioren-Computerlessen stelt alles in het werk om zijn cursussen, workshops en/of infosessies te doen plaatsvinden. Echter kan in geval van overmacht zoals ziekte, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog of andere belemmeringen zijn werking gehinderd of volledig belet worden. In dit geval zal Schoten Senioren-Computerlessen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die daaruit zou voortvloeien.
Bijgewerkt:  GMT
Webmaster: W.Van Turnhout