Privacybeleid

Schoten Senioren-Computerlessen hecht belang aan uw privacy.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die u meedeelt respecteert Schoten Senioren-Computerlessen, p/a Lokaal Dienstencentrum LDC, Deuzeldlaan 49 te 2900 Schoten, de Belgische wet van 8 december 1992 alsmede de Europese wet General Data Protection Regulation (hieronder genoemd GDPR; in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens van zijn burgers.
De door Schoten Senioren-Computerlessen aangestelde subverwerkers van uw persoonsgegevens, zijnde Laposta (Nederland) voor de nieuwsbrief en One.com (Denemarken) voor inschrijving op een cursus, bewaren uw gegevens in een beveiligde omgeving op Europees grondgebied, en zij verbinden zich ertoe uw persoonsgegevens niet mede te delen aan andere partijen.

Om welke persoonsgegevens gaat het ?
De persoonsgegevens die u meedeelt aan Schoten Senioren-Computerlessen of zijn subverwerkers zijn :
1) Om de nieuwsbrief te ontvangen : emailadres, (optioneel:) naam en voornaam;
2) Om een cursus te volgen : naam en voornaam, adres, emailadres, cursusgegevens, telefoonnummer.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt ?
De persoonsgegevens die u meedeelt worden door Schoten Senioren-Computerlessen of zijn subverwerkers gebruikt uitsluitend voor het versturen van nieuwsbrieven of voor inschrijving op een cursus.

Welke rechten heeft u ?
De GDPR verleent u voor de persoonsgegevens die u heeft meegedeeld aan Schoten Senioren-Computerlessen of zijn subverwerkers het recht op inzage, verbetering, wissing, beperkte verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.
Persoonsgegevens die u meedeelt aan Schoten Senioren-Computerlessen of zijn subverwerker bij aanmelding op de nieuwsbrief kan u later inzien, verbeteren en/of wijzigen via een link onderaan elke nieuwsbrief die u van Schoten Senioren-Computerlessen per email ontvangt.
Persoonsgegevens die u meedeelt aan Schoten Senioren-Computerlessen of zijn subverwerker bij inschrijving op een cursus kan u later inzien, verbeteren en/of wijzigen tijdens een bezoek in ons lokaal op woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur (buiten schoolvakanties).

Mits bewijs van identiteit (kopie van identiteitskaart) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Schoten Senioren-Computerlessen, p/a Lokaal Dienstencentrum LDC, Deuzeldlaan 49 te 2900 Schoten, gratis en binnen de 30 dagen de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens die u heeft medegedeeld aan Schoten Senioren-Computerlessen of zijn subverwerkers.

Hoelang blijven uw persoonsgegevens opgeslagen ?
Persoonsgegevens die u meedeelt aan Schoten Senioren-Computerlessen of zijn subverwerker bij aanmelding op de nieuwsbrief blijven bewaard totdat u zich afmeldt via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief die u van Schoten Senioren-Computerlessen per email ontvangt. Bij het afsluiten kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat willen dan kunt u daarom verzoeken per email aan info@schoten-sc.be.
Persoonsgegevens die u meedeelt aan Schoten Senioren-Computerlessen of zijn subverwerker bij inschrijving op een cursus blijven bewaard zolang de gekozen cursus loopt (of, bij annulatie, tot wanneer de terugbetaling uitgevoerd is).

Datalekken
Bij een datalek is er sprake van vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of toegang tot persoonsgegevens. De GDPR verplicht Schoten Senioren-Computerlessen elk datalek van de persoonsgegevens die u heeft medegedeeld aan Schoten Senioren-Computerlessen of zijn subverwerkers, aan u te melden, en wel binnen 72 uur, behalve wanneer het niet waarschijnlijk is dat het lek een risico inhoudt voor uw privacy.

Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van de persoonsgegevens die u heeft meegedeeld aan Schoten Senioren-Computerlessen of zijn subverwerkers ? Stuur Schoten Senioren-Computerlessen dan een email op info@schoten-sc.be.


Schoten Senioren-Computerlessen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website van Schoten Senioren-Computerlessen bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het voor Schoten Senioren-Computerlessen mogelijk zijn website te optimaliseren voor de gebruikers.Bijgewerkt:  GMT
Webmaster: W.Van Turnhout